Földsugárzás és egyéb energetikai sugárzások

Általánosságban elmondható, hogy minden fizikai síkon létező jelenség valamilyenfajta energetikai képpel, sugárzással bír. Ezt, finomságától függően, érzékelhetjük is. Ezek lehetnek ránk negatív vagy pozitív hatással is. Egy élő szervezet mindig intenzívebb és bonyolultabb energetikával rendelkezik, mint egy élettelen tárgy.

Tárgyak, emberek aurája
Mint ahogy feljebb említettük, minden tárgynak és embernek van egy energetikai lenyomata. Ez a lenyomat áll kölcsönhatásban a világgal és minősége, intenzitása szerint hat rá. Alapállapotban – mint minden energetikai rendszer – egyensúlyban van, és egy egészet alkot. Ha ez az egyensúly valamely belső vagy külső hatás eredményeképpen felborul, annak fizikai szinten betegség a jele.

Befolyásolható földsugárzások

Hartmann-háló

Ez a legismertebb energetikai hálózat az emberek körében, és ennek megfelelően minden bajunkért többnyire őt tesszük felelőssé… Fizikai szinten a Föld magmájának kisugárzása okozza. Alapállapotban négyzetrácsos elrendezésű, de a zárt helyiségekben mindig igazodik a falakhoz. Egy Hartmann-sáv körülbelül 30 cm széles, és így a csomópontok egy 30 x 30-as négyzetet adnak ki.

Mérésénél érdekes segítség lehet, hogy amikor egy ember áthalad egy Hartmann-sugáron, akkor hangjának magassága megváltozik. Egészségügyi szempontból a legkárosabb hatással a kereszteződések rendelkeznek. Ha huzamosabb ideig egy ilyen kereszteződésben tartózkodunk, akkor komoly testi elváltozások alakulhatnak ki. Fontos tudni, hogy az élő fák magukhoz vonzzák ezt a fajta földsugárzást, és ennek megfelelően minden odúlakó állat jól jelzi a tartózkodási helyével, hogy hol van Hartmann-háló. Érdekesség, hogy a templomi harangszó ideje alatt, a Hartmann-hálók mintegy kiszorulnak az adott területről.

Curry-háló

Elrendezése szintén négyzethálós, azonban mérete már 3,5 x 3,5 méter. Tájolását megvizsgálva láthatjuk, hogy az északi iránnyal negyvenöt fokot zár be. Sok esetben gyulladásokat, ízületi problémákat, szemromlást, jóindulatú daganatot okoz. A Hartmann-hálóval nincsenek egymásra hatással.

Vízér sugárzás

A sugárzások e fajtáját a Föld mélyében meghúzódó vízerek, medencék okozzák. A sugárzások közvetlenül nem belőlük erednek, hanem a többi sugárzásfajtát erősítik fel, aszerint, hogy a víz milyen irányban, mekkora sebességgel áramlik. Az ember szervezetében ezek a felerősített sugárzások rosszindulatú daganatokat, sokizületi gyulladást (sclerosis multiplex) okozhatnak.
Fontos tudnunk, hogy ezeket a földsugárzásfajtákat aránylag könnyedén, tudatunk erejével, vagy bizonyos anyagokkal eltéríthetjük. Sok könyvben találunk rá utalásokat, hogy ily módon megszabadulhatunk az általuk okozott káros hatásoktól. Azonban tudnunk kell, hogy ezek a módszerek csak időleges és átmeneti eredményekkel szolgálnak. Az emberekben meghúzodó problémákat nem oldják meg. Fel kell ismernünk, hogy ezek a rendszerek intelligens módon működnek. Felerősítik bennünk a diszharmóniát, és betegségeket okoznak, ezáltal mutatva rá azokra a területekre, ahol változtatnunk kellene. Sok esetben hiába húzza arrébb a beteg ember az ágyát, egy idő után a sugárzások utána vándorolnak, pontosabban a beteg vonza be őket újra. Tehát a kulcs nem ezeknek az erővonalaknak az önkényes ide-oda tologatásában rejlik, hanem a mély önismeretben és önreflexióban. Az egészséges embernek nem árt meg semmilyen erő, hiszen energetikai rendszere kikezdhetetlen. Ezt kell szem előtt tartania minden olyan betegnek, aki azt hiszi, hogy a földsugárzásoktól szenved.

Befolyásolhatatlan földsugárzások

Sárkányáramok vagy Ley-vonalak

Ezeket a vonalakat nevezik a Föld idegáramának. Szélességük másfél méter, és nyílegyenesen haladnak sokszor több ezer kilométeren át. Érdekességük, hogy sosem mozdulnak el a helyükről, azonban bizonyos hatásokra felgerjedhetnek. Kereszteződéseikben létesültek templomok és különböző szent helyek.

Szent György-vonalak

Ezek a vonalak olyanok a Földön, mint az akupunktúrás vonalak az emberi testen. Szélességük 2,5 méter és mindig két Ley-vonal kíséri őket párhuzamosan. Ezen vonalak kereszteződésében már jelentős erők működnek. Ezeken a helyeken építették fel a katedrálisokat, úgy, hogy maga a kereszteződés pont az oltár elé essen. A szertartást végző pap ide állt be, és mint egy dimenziókapun áradtak át a szellemi erők. Számos esetben figyeltek itt meg spontán gyógyulásokat, ezért az ide zarándokló emberek hite is jelentős erőket halmozott fel.

Mária-vonalak

Ezekről a vonalakról az ezoterikus irodalomban kevés szó esik. Mivel kultúrkorszakonként változtatják a helyüket, ezért nehéz naprakész információval szolgálni hollétükről. Megtalálni pedig csak a magas szintű látók, beavatottak képesek. Általában két Szent György kereszteződést kötnek össze. A magasabb hierarchiák ezen pontokon képesek beáradni a fizikai világba, így ezek is dimenziókapukként működnek. A Mária-kereszteződéseken áthaladva jelentős karmaoldáson mehetünk keresztül, feltéve, ha túléljük az átlépést. Ezeken a helyeken igen gyakoriak a Mária-jelenések.

Ezen vonalak és csomópontok roppant energiákat hordoznak magukban, ezért nem csoda, ha a hétköznapi, halandó embernek fogalma sincsen hollétükről. Persze ez így helyes, hiszen kellő erkölcsi tartás nélkül mindenki a saját kicsinyes céljaira használná ezeket a pontokat. Minden tanítvány életében elérkezik az a pillanat, amikor tudomást szerez e helyek hollétéről, és felhasználhatja őket fejlődése érdekében.
Összeségében elmondható, hogy a földsugárzások minden fajtája képes az ember segítségére lenni, a megfelelő lelki-erkölcsi hozzáállás esetén. Ilyenkor jelentős segítő erők birtokába jut a szellemi tanítvány, amik persze csak mibenlétüknek a kiismerésén alapul. A problémák mindig ott kezdődnek, ha az ember elfelejtkezik a természettel kötött szövetségéről, és alázat nélkül közelíti meg ezen jelenségeket. Ilyenkor a visszahatás sokszor látszólag az ember kárára válik (betegségek, balesetek stb.), de hosszú távon segít, hogy jobban megértsük a világot és saját magunkat.

Csehi István

Megjelent a Manifesztum 14. számában.