Károsító sugárzások műszeres mérése

Hogyan zajlik a radioaktivitás, elektroszmog, földsugárzás mérés?

Első lépésben egy a radioaktív sugárzások vizsgálatára alkalmas digitális készülék segítségével háttérsugárzás vizsgálatot végzünk a lakásban. Ennek a mérésnek az eredményeként meg tudjuk állapítani, hogy a ház építésekor felhasznált építőanyagok okoznak-e az átlagosnál magasabb radioaktív sugárzást a lakásban.

Második lépésként vizsgáljuk az elektroszmogot, melynek három fő összetevője van:

1. Magasfrekvenciás sugárzások
Először egy speciálisan magas frekvenciás sugárzások vizsgálatára kifejlesztett műszer segítségével végzünk vizsgálatot, mely segítségével megállapítjuk, hogy az érintett területeken (fekhely, gyerekágy, tanulóasztal, stb) található-e az épületbiológiai szabványok határértékeit meghaladó mértékű egészségkárosító sugárzás. A mérőműszer a magas frekvenciás sugárzások teljesítménysűrűségét méri az épületbiológusok által is használt mértékegységben.
Ilyen, magas határérték feletti sugárzást okozhatnak lakáson belüli készülékek, mint például vezeték nélküli vonalas telefonok, mobiltelefonok, wifi routerek, mikrohullámú sütők, stb…
Lakáson kívüli források lehetnek például a szomszédban található hasonló készülékek, illetve a közelben található mobiltelefon antennák, radarállomások, stb..
 
2. Mágneses terek
Ezt követően az érintett területeken egy másik műszer segítségével megvizsgáljuk az alacsonyfrekvenciás mágneses erőtereket. Ennél a mérésnél is az épületbiológusok által meghatározott szigorú határértékeket tekintjük viszonyítási alapnak.
A mérőműszer az extrém alacsony frekvenciás elektromágneses terek indukcióját méri az épületbiológusok által is használt mértékegységben.
Káros mágneses terek keletkeznek például a lakáson belül található bekapcsolt elektromos berendezések környezetében, a falakban futó terhelés alatt lévő elektromos vezetékek körül, különféle transzformátorok, és nagyteljesítményű kábelek közelében.
 
A mágneses terek képesek akadálytalanul áthatolni az épület falain.
Ennek következtében akár a szomszédos lakásban működtetett készülékek, illetve a ház környezetében található trafóházak, nagyteljesítményű kábelek, távvezetékek is okozhatnak veszélyesen magas elektroszmogot! Akár egy a szomszédban bekapcsolt akváriumi szellőztető pumpa által keltett mágneses tér is képes lehet alvászavarok előidézésére amennyiben azt a fekhely fejrészénél található fal túloldalán, helyezték el.
 
3. Elektromos terek mérése
Az előzőleg említett mágneses terek méréséhez használt műszer segítségével, egy másik üzemmódban mérjük az elektromos térerősséget. Ehhez a méréshez külön kábel segítségével földeljük a készüléket.
Extrém erős térerősség keletkezhet a különféle feszültség alatt lévő vezetékek, hosszabbítók, elektromos készülékek környezetében. Erős elektroszmog forrása lehet egy nem megfelelően csatlakoztatott éjjeli lámpa is! (sok esetben bizony nem mindegy hogy a villásdugót milyen állásban csatlakoztatjuk a konnektorhoz)

 

Hamadik lépés a földsugárzás mérés:
 
Radiesztéziai vizsgálatainknál a következő fontosabb „sugárzásokat” mérjük.
 
- Különféle térgerjesztő tárgyak káros hatásai
- Szent György sávok és a hozzá tartozó Ley vonalak
- Törésvonal sugárzások
- Érctellér és talajrétegződési sugárzások
- Vízerek és vízér kereszteződések
- Hartmann és Curry térrácsok
- különféle forgó energia rendszerek „kozmikus csatornák”
 
Az egészséges lakókörnyezet kialakításához szükséges lépések megtételéhez, javaslatainkat, ezen komplett vizsgálatok elvégzését követően, az adott helyzet pontos ismeretében tesszük meg.
 
Védekezési alapelv, hogy a káros zónákból a fekhelyeket távolítsuk el.
Amennyiben ez a lakótér átrendezésével nem oldható meg, úgy javaslatot teszünk a szükséges és lehetséges védekezési módokra, különféle árnyékolások kialakítására.
 
Káros sugárzások az Ön lakásában is jelen vannak. Járjunk utána!